با سلام در راء این هفته تیم دی جنریشن اکس در بازی تکراری مقابل لگسی قرار گرفت .

 

 

مسابقه ی دوم :: دی جنریشن اکس علیه لگسی

بازی نسبتا زیبایی رو شاهد بودیم که در پایانHHH به کودی و تداسپاین باستر میزنه. تریپل اچ  میره برای پدگیری که شان از روی لجاجت تگ میکنه . و هانتر پدگیری نمیزنه. كودی سریعا این دو رو به هم میكوبه اما دی اكس به او ضربه می زنند. شاون به تددیبیاسی سوییت چن موزیک میزنه. كودی میخواد شاون رو بزنه.اما تریپل اچ اونو میزنه.شاون به روی تد كاور میكنه 1...2....3

 

 

برنده ی بازی و قهرمانان تگ تیم:: دی جنریشن اکس

تا پست بعد.........