با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم!

راء برگزار شد و این هم نتایجش که کمی ناراحت کننده است.

مسابقه ی دوم :: دی جنریشن اکس علیه سی ام پانک و  لوک گالوز علیه بیگ شو و میز

ابتدا پانک و لوک وارد میشن, پانک به همه مبگه امشب بنده خواهد شد. شو و میز وارد میشن... آهنگ دی اکس زده میشه و دی اكس سریع به داخل رینگ میرن و به پانك و گالوز حمله می كنند و اونها رو به بیرون از رینگ میندازند. میز به داخل رینگ میره اما دی اكس او رو از بالای تاپ روپ به روی بیگ شو، پانك و گالوز پرتاب می‌كنند. دی اكس در رینگ فیگور می‌گیرند. میریم برای کامرشال.......
شو قصد داره به دی اکس در گوشه رینگ اسپلش بزنه كه هر دو جاخالی میدن. حالا هانتر، گالوز و بیگ شو در رینگ هستند و با هم فیس تو فیس میشن. هانتر و گالوز به بیگ شو حمله می‌كنند. شو با هدبات و بادی شات اونها رو سرنگون میكنه. شو در گوشه رینگ به گالوز چاپ میزنه و تماشاگران هم همراهی میکنند. Wooooo و در گوشه مقابل همین حركت رو روی هانتر انجام میده. شو به گالوز كلوزلاین میزنه. HHH در اون طرف  میره برای پدیگری بر روی شو اما شو با بك بادی دراپ كونتر میكنه و هانتر از بالای تاپ روپ به بیرون از رینگ میفته. گالوز با پانك تگ میشه. میریم برای کامرشال. Next Raw
هانتر از گوشه رینگ میاد و به میز كل.وزلاین میزنه و تدی لانگ هم در كنار رینگ داره مسابقه رو تماشا میكنه. پانك به میز دراپ كیك میزنه و كاور میكنه. میز، پانك رو به گوشه رینگ میندازه و رانینگ كلوزلاین میزنه. میز به روی اپرون میره اما سرنا اونو به بیرون از رینگ میندازه و صورت میز به اپرون میخوره. میز به سرنا خیره میشه اما هانتر اونو می‌گیره و در بیرون از رینگ بهش پدیگری میزنه. پانك سعی داره جلوی هانتر رو بگیره تا با شاون تگ نشه اما موفق نیست. شاون به پانك رایت هند و فورارم میزنه. اتمیك دراپ و چاپ از شاون. شاون به بالای تاپ روپ میره و البو دراپ میزنه. شاون اماده میشه برای سوئیت چین میوزیك اما گالوز جلوی او رو می‌گیره. هانتر میاد و گالوز رو به بیرون از رینگ پرت میكنه. پانك میره تا به شاون گو تو اسلیپ بزنه اما شاون كونر میكنه و سوئیت چین میوزیك میزنه و حالا کاور 1...2....3. پانك و گالوز حذف میشن.
دی اكس برمی‌گردن و شو بهشون دبل كلوزلاین میزنه. شو كمی به شاون متلك میگه و ازاون میخواد از جاش بلند شه. شاون از جاش بلند میشه و میخواد به شو ضربه بزنه كه شو با یك هدبات دوباره اونو روی زمین میندازه. شو روی شاون كار میكنه و بادی شات میزنه و شاون رو در بین طنابها چاك میكنه. در حالیكه داور حواسش نیست میز به سر شاون كیك میزنه. شاون میره روی پای خودش اما شو همچنان روی او كار میكنه. شاون با پانچ قصد داره به بازی برگرده اما شو اونو به گوشه رینگ پرت میكنه و به سمتش حمله میكنه كه بوت دریافت میكنه. یك بوت دیگه به صورت شو. شو سیاد اسلم میزنه برای نیرفال. میز تگ میشه و روی شاون كار میكنه. بیگ بوت به صورت شاون و كاور میكنه. شاون قصد داره به بازی برگرده و میره تا با هانتر تگ بشه كه میز متوقفش میكنه و نك بریكر میزنه و بعد میره برای زدن اسكال كراشینگ فینالی اما شاون كونر میكنه و كیك میزنه. شو تگ میشه و جلوی تگ شدن دی اكس رو می‌گیره. شو وقتی برمی‌گرده یك چن موزیک از شاون میخوره و روی زمین ولو میشه.میز و هانتر تگ میشن و هانتر چندین رایت هند و دو فیس باستر به حریف میزنه. هانتر شو رو از روی اپرون به بیرون از رینگ میندازه و به میز هم اسپاین باستر میزنه. شاون خودش رو تگ میكنه و حالا دی اكس با هم جر و بحث می‌كنند. میز از پشت میاد و دی اكس رو هل میده و هر دو به هم برخورد می‌كنند. میز، شاون رو ناگهان رول آپ میكنه 1...2...3. خدای من!!!!!

برنده بازی  و قهرمانان جدید یونیفاید تگ تیم: بیگ شو و د میز

 

»»»» دریافت عكسهای این رویداد :: لینك دانلود

بعد از مسابقه ...Hbk و HHH به هم نگاه می‌كنند و از جاشون بلند میشن. تریپل اچ مچ بند دی اكس خودش رو درمیاره. هر دو سر هم داد می‌زنند و شاون به سمت ورودی میره.

 

::بهترین نیستیم ولی بهترین میشیم به کمک شما::

امیدوارم خوشتون اومده باشه ....