http://wrestleshare.net/images/45882917387760467369.jpg
پی پی وی بعدی کمپانی Wwe مانی این د بنک هست که دوشنبه برگزار خواهد شد . در یکی از حساس ترین مسابقات جان سینا به مصاف شیمس که قهرمان کمربند Wwe Champion است می رود . نوع این مسابقه Steel Cage Match ( قفسی ) است . هر دو سوپراستار شانس برنده شدن دارند . درگیری این دو بازیکن به مدت چند پی پی وی به طول انجامیده و احتمالا این مسابقه پایان درگیری این دو بازیکن هست چون در مسابقات دیگر این پی پی وی مسابقات دیگری بصورت نردبانی برگزار می گردد که برنده این بازیها می توانند در پی پی وی بعدی با قهرمانان کمربندها بازی کنند و در این صورت بازنده این بازی شانس برنده شدن این کمربند را حتی در پی پی وی بعدی از دست می دهد . البته احتمالاتی هست که مثلا بازنده از برنده ریمچ بخواهد و بازی بصورت 3 نفره در پی پی وی بعدی برگزار گردد که ما این صحبت ها را در هفته های آینده می کنیم . به هر حال ما امیدواریم سینا بتواند در این بازی سخت پیروز شود و تمام طرفدارانش را خوشحال کند .