Photo Upload Zone

 

زمان بازگشت تریپل اچ

امروز در برخی منابع غیر رسمی خبری مبنی بر بازگشت تریپل اچ در رامبل 2011 منتشر شد که این خبر توسط سایت پرو رسلینگ تکذیب شد گفتنی این استار در هنگام ضبط فیلم جدیدش از ناحیه بازو دچار مصدومیت گردید و این مصدومیت او سبب شد که او به زیر تیغ جراحی رفته و برای بهبودی کامل حداقل به 5 یا 6 ماه استراحت نیاز دارد و به همین منظور WWE عکس او را از پستر سامر اسلم 2010 حذف نموداما امکان هر گونه سوپرایز در سامر اسلم وجود دارد.