با سلام

 

میلاد امام علی علیه السلام  را به تمام مردان به خصوص پدران تبریک میگویم.

 

روز ما موجودات دوست داشتنی، حساس، عاقل، مدیر، مدبر، خلاق، فداکار، خوشتیپ، نازنین و... مبارکمان باد!

آنچه گفته شد، قسمتی از خصایص پسندیده مان بود!

در حقیقت فقط خودمان میدانیم که چه جواهراتی هستیم! و چه مظلوم!!!

 

ما مردها »»»»»»»»»

اگر تیپ بزنیم، میگن با کی قرار داری؟!

اگر تیپ نزنیم، میگن اصلا سلیقه نداریم!

اگر زیاد بگیم دوستت داریم، میگن باز چه نقشه ای تو کلته!

اگر نگیم دوستت داریم، میگن پای یکی وسطه!

اگر زیاد بخندیم، میگن دیوونه شدی!

اگر نخندیم، میگن چه مرگته!

اگر شام بخوایم، میگن فقط به فکر شکمتی!

اگر شام نخوایم، میگن معلوم نیست با کی شام کوفت کردی!

روز مرد، با همه بدبختی هاش! مبارکمون!