""بسم الله الرحمن الرحیم""
با سلام .شعبده باز سفید تقدیم میكند:

اجرای شعبده بازی و تردستی توسط::

حسین سیف
"" عضو دائمی انجمن شعبده بازان بین المللی ""

White Magician::l ::

تلفن تماس : 09351710387 (سیف)


اجرای تردستی و هنر دست''Manipulation ''
اجرای تردستی همراه با طنز
اجراهای خطرناك مانند خوردن تیغ و درآوردن تیغ های نخ شده
اجرای كارهای دیویدكاپرفیلد و كریس آنجل روی صحنه

افشای برخی رازهای جالب شعبده بازان برای تماشاچی ها

اجرای شعبده بازی و تردستی توسط::

حسین سیف
"" عضو دائمی انجمن شعبده بازان بین المللی ""

مجالس خود را در اعیاد- جشن ها - عروسی ها و... به ما بسپارید.

:: اجراهایی متفاوت تر  از دیگر شعبده بازان ......

تلفن تماس : 09351710387 (سیف)