" اجرای شعبده بازی و تردستی توسط


 
حسین سیف "


Hossein Seif


International Magician


عضو دائمی انجمن


شعبده بازان بین المللیدارای مجوز رسمیآماده برای اجرا در جشن ها و مراسم های شما


تلفن تماس : 387 0 171 0935 ( سیف )


قسمتی كوتاه از اجرای حسین سیف به صورت دمو :
[http://www.aparat.com/v/586Gj]