باسلام ویدیوی زیر را ببینید , خیلی جالــــــــــــــــــــــــــــبه!
و البته جالب و ترسناک !!!![http://www.aparat.com/v/CgHXy]