سلام در این پست مسابقه ی بین شان مایکلز و تری÷ل اچ در پی پی وی آرماگیدون 2002 براتون آماده کردم .این مسابقه به صورت 3 مرحله ای بود و  مرحله ی اول که به صورت Street Fight (مسابقه ی خیابانی) بود رو تریپل اچ برد و مرحله ی دوم که به صورت Steel cage (قفس ) بود رو شان مایکلز برد و کار به مرحله ی سوم که به صورت Ladder Match (مسابقه ی نردبان ) بود کشیده شد. اینم مسابقه دارای جذابیت بالایی هست و 2 صحنه از تایترون شان مایکلز از همین مسابقه برداشته شده است.من مرحله ی سوم رو به صورت کامل براتون آماده کردم.( حجم کم)

 

 

نام ویدیو::HBK Vs HHH At Armageddon2002

کیفیت::A

حجمMB 7

فرمت::Wmv

File typeدانلود ویدیو---------------->(1)

امیدوارم لذت برده باشید.......فعلا حسینHBK