با سلام این دفعه برای شما اهنگ ورودی شان مایكلز و تریپل اچ و گروه دی اكس رو آماده ی دانلود كردم.

 

 

آهنگ ورودی شان مایكلز:: نام ::Sexy Boy هاست:: 4Shared فرمت:: MP3 حجم::MB 4.75------->  لینك دانلود

آهنگ ورود تریپل اچ::نام :: The king of kingsهاست:: 4Shared فرمت::MP3  حجم:: MB3.45------>  لینك دانلود

آهنگ وروی دی اكس نام :: Are You Ready ::هاست:: 4Shared فرمت::MP3 حجم::MB 4.4------>  لینك دانلود

 

 

امیدوارم خوشتون بیاد فعلا......حسینHBK