با سلام , نام وسیله : هرم شمشیر و آتش

::یک وسیله مخصوص کسانی که حرفه ای هستند و

یا میخواهند حرفه ای شوند::

 "وسیله ی الوژن به طور خیلی عامیانه به


وسایل بزرگ شعبده بازی گفته میشود"http://magiccastlemagic.webs.com/Fire%20&%20Swords%20Pyramid%202.jpg

 در این وسیله شما , مثل یک شعبده باز حرفه

 ای یک انسان ( دستیار ) را داخل جعبه میکنید

 و یازده شمشیر را داخل جعبه فرو میکنید!

درب را بازمیکنید و آتش از جعبه بیرون می آید !

  درب را میبندید و وقتی در جعبه را دوباره باز

میکنید دستیار شما سالم بیرون می آید

 و تماشاگران شگفت زده میشوند .

قیمت این وسیله بسیار منصفانه است و در

مقایسه با بقیه ی قیمت ها پایین به حساب

 می آید . ( کمتر از نصف ) !!برای خرید با 09351710387 (سیف) تماس بگیرید .

با تشکر