با سلام ركورد بازدید وبلاگ با اینكه دیر به دیر آپدیت میشد..شكست، 1655 نفر و 3000 بازدیدفقط در یک روز!
این هم تعدادی سخنرانی دكتر حسن عباسی برای شما که درخواست داده بودید.


http://www.aparat.com/public/public/user...b12964.flv بیست سال ریاست جمهوری دهم1
http://www.aparat.com/public/public/user...412965.flv بیست سال ریاست جمهوری دهم 2
http://www.aparat.com/public/public/user...c12968.flv بیست سال ریاست جمهوری دهم 3
http://www.aparat.com/public/public/user...412970.flv بیست سال ریاست جمهوری دهم 4

تاریخ سخنرانی خرداد سال 88